• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski

Jeden z nejlepších zdravotnických systémů je v Německu

Lékařská péče pro všechny Německo patří v mezinárodním srovnání k zemím s nejdokonalejším systémem zdravotní péče. Vysoký počet nemocnic, soukromých lékařských ordinací a zdravotnických zařízení zajišťuje lékařskou péči pro všechny obyvatele. S více než čtyřmi miliony pracovních míst je zdravotnictví v Německu segmentem, v němž je zaměstnáno na ...

Lékařská péče pro všechny

Německo patří v mezinárodním srovnání k zemím s nejdokonalejším systémem zdravotní péče. Vysoký počet nemocnic, soukromých lékařských ordinací a zdravotnických zařízení zajišťuje lékařskou péči pro všechny obyvatele. S více než čtyřmi miliony pracovních míst je zdravotnictví v Německu segmentem, v němž je zaměstnáno na různých pozicích nejvíce pracovních sil. Celkem 10,4 % hrubého domácího produktu plyne do výdajů ve zdravotnictví, což je o 1,5 % více, než činí průměr zemí OECD. Na základě zákona o snížení nákladů na veřejné výdaje, který byl nově schválen v rámci dosavadních reformních opatření ve zdravotnictví, tak Německo ze všech členských zemí OECD eviduje nejnižší nárůst zdravotnických výdajů na obyvatele: Mezi lety 2000 a 2007 stouply výdaje reálně o 1,4 % za rok, v průměru zemí OECD to bylo o 3,7 %.

V roce 2007 byla schválena reforma zdravotnictví, jejímž ústředním pilířem je zdravotní fond. Od roku 2009 plynou všechny příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů na zákonné zdravotní pojištění do tohoto fondu. K tomu se ještě přičítá příspěvek z daní. Byla zavedena také jednotná, spolkovou vládou stanovená sazba příspěvku na zdravotní pojištění. Více než 200 zákonných zdravotních pojišťoven dostává z fondu paušální částku na pojištěnce. Pojišťovny, ve kterých je pojištěno mnoho starých lidí, nemocných nebo pojištěnců s nízkými příjmy, dostávají zvláštní příspěvek. Cílem spolkové vlády je dlouhodobě umožnit větší autonomii v oblasti příspěvků a větší regionální diferenciace. K tomu mají být zavedeny zaměstnanecké příspěvky nezávislé na příjmu, které ovšem musí být sociálně vyrovnané. Aby mohly být náklady na zdravotnictví z větší části odpoutány od dodatečných mzdových nákladů, nesmí už dále stoupat podíl zaměstnavatelů na nákladech ve zdravotnictví.

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

(http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/spoleenost/main-content-08/lekarska-pece-pro-vsechny.html)

07.09.2014

Aktuality
  • KCF Loyalty Group s. r. o.
    Rybná 716/24
    Staré Město
    110 00 Praha 1
Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel…

Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel…

Copyright © 2015 l kcfgroup.eu. All rights reserved.

!

Společnost KCF Group s.r.o. je v současné době v likvidaci.