• Česky
  • English
  • Deutsch
  • Polski

Všechno, co jste již dávno chtěli vědět o Německu, tady najdete ve stručné a přehledné formě. Nejdůležitější údaje a fakta – státní zřízení, rozloha, krajinný ráz, obyvatelstvo, způsob života a kulturní scéna.

Stát

Spolková republika Německo byla založena roku 1949 jako demokratický, parlamentní a spolkový stát. Od znovusjednocení v roce 1990 sestává z 16 spolkových zemí. Hlavou státu je spolkový prezident / spolková prezidentka, v čele vlády stojí spolkový kancléř / spolková kancléřka.

Rozloha

Celková rozloha Německa činí 357 022 čtverečních kilometrů. Vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším místem činí vzdušnou čarou 876 kilometrů, od západu na východ pak 640 kilometrů.

Braniborská brána

Země, města, řeky

Největší německé město je současně také hlavním městem: Berlín se 3,4 milióny obyvatel. Dalšími miliónovými městy jsou Hamburk (1,8 mil.), Mnichov (1,3 mil.) a Kolín nad Rýnem (1 mil.). Frankfurt nad Mohanem (662 tis.) je mezinárodním finančním centrem.

Krajinný ráz Německa je velmi rozmanitý. Na severu se rozkládá pobřeží Severního a Baltského moře, na jihu se k nebi tyčí vrcholy Alp. Mezi oběma extrémy se nachází rozmanitá krajina - zemědělsky využívané nížiny, rozlehlé říční a jezerní krajiny, zalesněné oblasti, městská centra a kopcovité pahorkatiny. Nejvyšší horou Německa je Zugspitze o výšce 2 963 metrů. Nejdelší řekou je Rýn, který německými zeměmi protéká na úseku o délce 865 kilometrů. V Německu je zaregistrováno 16 národních parků, 104 přírodních parků a 15 biosférických rezervací.

Ekonomika

Zatímco v České republice dosahuje minimální mzda v současnosti 9 200 Kč, v Německu je to v přepočtu 41 000 Kč. Průměrná mzda se poté pohybuje kolem 94 600 Kč. Nárok na minimální mzdu má na území Německa každý zaměstnanec, bez ohledu na jeho státní příslušnost. Pracovní doba se liší dle jednotlivých oborů, placená dovolená se pohybuje od 4 týdnů výše a ve většině spolkových zemí je 12 státních svátků a tedy dnů pracovního klidu.

V současnosti patří Německo do Schengenského prostoru a německou marku nahradilo v roce 2002 euro.

Neuschwanstein

Jazyk

Úředním jazykem Německa je němčina. Ta se dělí na jednotlivé dialekty, které jsou mluvčím často vzájemně hůře srozumitelné. Nejspisovněji se mluví v Hannoveru a na celém území Německa je upřednostňováno tykání před vykáním. Složená slova, kterými němčina oplývá, mohou leckoho zaskočit. Nejdelší slovo obsahovalo donedávna 63 písmen.

Radost ze života

Zdejší život je výsledkem působení různých kulturních vlivů a mohli bychom jej charakterizovat jako moderní a kosmopolitní. Nepsanou pozvánkou ke strávení příjemných chvil ve veselé společnosti je celá řada tradičních oslav, jako jsou karnevaly, vinobraní, pivní slavnosti a hudební festivaly od klasických po rockové. Vše dokáže zpříjemnit výborná kuchyně doplněná víny ze 13 pěstitelských oblastí.

Německá kuchyně

Německá kuchyně je odlišná v jednotlivých částech. Ovlivněná je přírodními podmínkami a také sousedstvím s jinými státy. Zatímco na přímořském severu si často pochutnáte na rybách, na jihozápadě vás čekají pokrmy s příchutí Francie. Na jihovýchodě se budete cítit téměř jako doma, zdejší kuchyně je velmi podobná česko-rakouské. Žádný návštěvník by ale neměl opomenout tradiční bratwurst, tedy grilovanou klobásu, eintopf nebo vánoční štolu.

Země básníků a filosofů

Německo je rodištěm a vlastí velkých spisovatelů, básníků i slavných hudebních skladatelů. Jména jako Goethe a Günter Grass, či Bach a Beethoven svědčí o dlouhé tradici velmi kvalitní kulturní scény. Dnes se Německo prezentuje úchvatně širokým záběrem od moderny po antiku. Působí tu na 300 divadel, 130 profesionálních orchestrů a 630 muzeí umění se sbírkami mezinárodního významu. Také v literatuře a filmu vyprodukují němečtí umělci každým rokem celou řadu hodnotných děl.

V Německu je pevně zakořeněna také věda spolu se vzděláváním a výzkumem. Na 370 vysokých škol se těší velmi dobré pověsti u domácích i zahraničních studentů.

Berlín

Aktuality
  • KCF Loyalty Group s. r. o.
    Rybná 716/24
    Staré Město
    110 00 Praha 1
Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel…

Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu

MUDr. Ondřej Fišar, jednatel…

Copyright © 2015 l kcfgroup.eu. All rights reserved.

!

Společnost KCF Group s.r.o. je v současné době v likvidaci.